Privacy verklaring


Versie 25 mei 2018

Deze Privacy verklaring geeft uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijken van Nederlandse Vereniging Van Prentbriefkaartenverzamelaars (hierna: "NVVP").  De NVVP heeft de website met domeinnaam Ansichtkaartenvereniging.nl

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan NVVP, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en gaat u er mee akkoord.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

NVVP kan persoonsgegevens ontvangen voor de volgende doeleinden:

- Registratie gegevens nieuw lid

Deze gegevens worden in een computerbestand opgeslagen:

  • - Naam
  • - Adres
  • - Postcode
  • - Woonplaats
  • - E-mail adres
  • - Telefoonnummer

Deze informatie kan door NVVP gebruikt worden om de betrokkene:

  • - een vraag te stellen
  • - te verzoeken de jaarlijkse contributie te betalen
  • - te informeren over verzamelbeurzen via een e-mail
  • - via de website te informeren over de komende verzamelbeurzen

Doorgifte aan derden

NVVP zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of op een andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door NVVP bewaard zolang u geen wijziging door gegeven heeft.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat NVVP van uw persoonsgegevens maakt.
U heeft het recht om NVVP te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Gebruik hiervoor de contactpagina.

U kunt u altijd via de link onderin de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailings.

Veiligheid en vertrouwelijkheid


NVVP maakt zo goed mogelijk gebruik van veiligheidsmaatregelen om niet toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

De mail adressen voor de nieuwsbrief staan in een distributielijst op een beveiligde omgeving van het nieuwsbrief programma 'MailChimp'.
Klik hier voor meer informatie over de privacy policy van 'MailChimp'.
In geen geval kan NVVP aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Vragen over deze privacy verklaring

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met NVVP, gebruik hiervoor de contactpagina.

 

 

 
 


Deze website is geoptimaliseerd door www.webpassie.nlHome Beursagenda Lid worden Gastenboek en ruilen Links Contact